Waarom je zou moeten zitten zoals je loopt

Waarom je zou moeten zitten zoals je loopt

Vaak wordt zitten gezien als een statische handeling - het "parkeren" van ons lichaam zodat ons hoofd kan werken. Echter, in werkelijkheid is zitten een vorm van voortdurende beweging. Je hoort me goed, zitten is niet stilzitten. Zitten is bewegen. Zélfs als je denkt dat je stil zit is zitten een dynamische activiteit waarin subtiele aanpassingen constant plaatsvinden.

Een stoel kan echter deze inherente beweging verstoren, vooral als we, net zoals de meeste mensen, geen bewuste of onbewuste controle meer hebben over ons zitgedrag. Dit filmpje illustreert hoe de STiT-kruk specifiek is ontworpen om die oorspronkelijke beweging de ruimte te geven:

Op het eerste gezicht lijken zitten en lopen totaal verschillende activiteiten te zijn. Lopen impliceert duidelijke beweging, terwijl zitten wordt geassocieerd met stilstand. Toch is dit een oppervlakkige perceptie. In werkelijkheid is er geen echte stilstand. Alles in de natuur, ook ons lichaam, is voortdurend in beweging. Wanneer we deze bewegingen niet herkennen, kunnen we bepaalde delen van ons lichaam blokkeren die eigenlijk de neiging hebben om te bewegen.

De essentie van de overeenkomst tussen lopen en zitten op een STiT raakt de kern van ons fysieke functioneren. Het draait om alternerende beweging. Het afwisselen van gewicht van het ene been naar het andere zorgt ervoor dat ons bekken gewend is om te bewegen. Lopen brengt een continue verstoring van ons balanssysteem teweeg.

Tijdens deze verstoring werken alle delen van ons lichaam actief samen om onze balans te bewaren. In feite functioneert ons lichaam optimaal tijdens deze dans met de zwaartekracht.

De STiT-kruk is op een manier ontworpen die nauw aansluit bij deze herkenbare dynamiek in ons lichaam. De schotel op de grond creëert een subtiele verstoring van balans. De bewegende zitting van de STiT kruk beweegt mee met je bekken, waardoor ons bekken vrij is om zijn natuurlijke schommelbeweging te maken.

Hierdoor heeft ons lichaam tijdens onze dagelijkse bezigheden de ruimte om zichzelf te blijven en te genieten van de vertrouwde balansdynamiek. De STiT faciliteert in wezen een gezonde balans tussen stilzitten en bewegen, waardoor ons lichaam de vrijheid heeft om zijn natuurlijke ritme te behouden, zelfs tijdens onze werkzaamheden.

Terug naar blog